pent
tarot

" Boże, użycz mi pogody ducha,obym godził się
z tym, czego nie mogę zmienić.
Odwagi, abym zmienił to, co zmienić mogę.
I mądrości, abym umiał odróżnić jedne sprawy od drugich."

Ch.F.Oetinger

T   A   R   O

A   T   O   R

R   O   T   A

O   R   A   T

Wielu badaczy próbowało znaleźć klucz w samej nazwie Tarot (ostatniego T w słowie TAROT nie czytamy). Kiedy odczytamy słowo TAROT
wspak, otrzymamy słowo TORA, a TORA to nic innego jak żydowskie Prawo, Pięcioksiąg i cała Biblia, przedmiot subtelnych rozważań kabalistów. Ze słowa TAROT daje się jeszcze wyodrębnić kilka innych słów: TROA - brama, ROTA - koło, ORAT - mówić, ATOR - skrót imienia egibskiej bogini. Ułożone razem słowa tworzą zamieszczony obok magiczny anagram.

Anagram ten doskonale odzwierciedla istotę Tarota, wszystkie jego mitologiczne, symboliczne, medytacyjne, psychologiczne i wróżbiarskie aspekty.

Karty TAROTA są bardzo stare i istnieje wiele hipotez na temat ich pochodzenia. Jedni badacze doszukują się ich źródła w Egipcie, łącząc je z bogiem Thotem, inni że pochodzą
z Indii, Chin lub łączą TAROTA z tajemnicą Kabały i Drzewem Życia.

Istnieje wiele talii kart TAROTA, ale najstarszą i wciąż obowiązującą w niezmienionej postaci jest, tzw. "TAROT Marsylski", pochodzący z 1557 roku. Talia obejmuje 78 kart. Arkana wielkie liczą 22 karty, arkana małe 56 kart. Karty TAROTA pozwalają odnaleźć siebie, poznać i doskonalić, zgłębić tajemnice życia, jego sens i wartość. TAROT uczy niezmiennie, że największą i najświętszą wartością jest sam człowiek i w nim tkwi cała tajemnica wszechświata. Cywilizacja świata współczesnego postawiła przed człowiekiem tyle wymagań, że w pogoni za sukcesem, pieniędzmi, samochodami, stanowiskami zgubił gdzieś samego siebie. Dlatego warto czasami się zatrzymać i mieć kontakt z TAROTEM.

Symbole na kartach TAROTA są uniwersalne, niezależne od kultury, tradycji a także ponadczasowe, są otwartą księgą w której " Symbol jest jak lustro, które pozostaje takie samo, mimo, że pokazuje ciągle inny obraz, w zależności od tego, kto w nie patrzy."
K.G Jung

Nie należy bać się kart TAROTA. Nie ma dobrych i złych kart, mogą być jednak niebezpie-
czne w rękach ludzi do tego nieprzygotowanych. TAROT jest bardzo trudny do poznania, jest wielowymiarowy i nie zawiera tylko jednej prawdy powiedzianej wprost. W pamięci człowieka koduje się wszystko, co dociera do jego świadomości i podświadomości. Słowa zasłyszane podczas seansu, kształtują postawy i oczekiwania względem życia, kreują przyszłość, dlatego zawsze na względzie trzeba mieć dobro człowieka.

foto tarot